Thursday, July 19, 2018

Repeater WIFI - Miễn phí mạng nhà hàng xóm, quán cafe - sóng mạnh NTN

Cấu hình router WIFI thu nhận sóng từ một nguồn phát xa mà điện thoại không bắt được, hoặc được nhưng sống yếu.

Quán Cafe gần nhà, trường học, đặt nhiều trạm repeater để thu nhận sống thật xa.

Mejores Repetidores Wifi | Amazon

No comments:

Post a Comment